GÜNÜMÜZ VAAZLARININ ÇOĞUNDAKİ SORUN VE BİR ÇÖZÜM OLARAK KUTSAL KİTAP TEOLOJİSİ